mikrohuko@mikrohuko.sk  /  048 4710000

Dealerská zóna

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY

V oblasti slaboprúdových inštalácií vykonávame realizáciu dátových, telefónnych, kamerových a zabezpečovacích slaboprúdových  rozvodov ( metalika / optika ) v budovách, v rozsahu od malých stavieb (napr. rodinný dom) až po veľké inštalácie ako napríklad obchodné centrá, administratívne celky, výrobné podniky….

Venujeme sa  pasívnej a aj aktívnej časti .
 

Naše služby sú komplexné – od obhliadky existujúceho stavu, cez návrh, projektovú dokumentáciu, realizáciu (montáž), pravidelnú údržbu a následné servisné služby.
 

Firma MIKROHUKO, spol. s r.o. je držiteľom Oprávnenia  na druh činnosti:

Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu Oprava a Údržba, Rekonštrukcia , Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky , v rozsahu technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V ....
 

Poskytujeme rozsiahlu technickú, obchodnú a servisnú podporu pre obchodných  partnerov a inštalačné firmy .