Servis

SME  :

- Autorizovaný servis PBX ,  telekomunikačnej a kancelárskej techniky Panasonic - záručné aj pozáručné opravy

- Reference partner Panasonic pre inštalácie PBX a telekomunikačnej techniky  Panasonic

- Autorizované školiace stredisko pre digitálne a analógové telefónne ústredne Panasonic

- Oprávnený na opravu vyhradených technických zariadení elektrických  do 1000V v rozsahu :   oprava a údržba,
   rekonštrukcia a  montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

- Držiteľmi Licencie technickej služby na projektovanie,montáž,údržbu,revíziu a opravu zabezpečovacích,poplachových
  systémov  a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte a mieste.