mikrohuko@mikrohuko.sk  /  048 4710000

Dealerská zóna

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Servis

MIKROHUKO s. r. o.

- Autorizovaný servis PBX , telekomunikačnej a kancelárskej techniky Panasonic - záručné aj pozáručné opravy
- Reference partner Panasonic pre inštalácie PBX a telekomunikačnej techniky Panasonic
- Autorizované školiace stredisko pre digitálne a analógové telefónne ústredne Panasonic
- Oprávnený na opravu vyhradených technických zariadení elektrických  do 1000V v rozsahu :   oprava a údržba,
   rekonštrukcia a  montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
- Držiteľmi Licencie technickej služby na projektovanie,montáž,údržbu,revíziu a opravu zabezpečovacích,poplachových
  systémov  a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte a mieste.