Kontakt

Kontakt                                  Fakturačná adresa:

MIKROHUKO,spol. s r.o.

Kollárova 11
974 00 Banská Bystrica
Slovensko

mikrohuko@mikrohuko.sk

obchod@mikrohuko.sk

www.mikrohuko.sk 


tel.:  048 4710000
fax:   048 4710010

Mikrohuko,spol. s r.o.
Kollárova 11
974 00 Banská Bystrica
Slovensko

 

IČO: 31560806
IČ DPH: SK2020452302

banka: Tatrabanka a.s.
učet: 2626481191/1100

 

Reg: Okr.súd Banská Bystrica
oddiel:Sro ,vložka číslo:380/S 

 

                                     48°44'23.84"N 19°8'58.99"E

mikrohuko

Kontaktný formulár.