Spoločnosť Mikrohuko, spol. s r.o. je modernou technologicko-obchodnou spoločnosťou s  25 ročnou tradíciou v oblasti komunikačných a informačných systémov .

V tejto oblasti spoločnosť Mikrohuko, spol. s r.o. ponúka komplexné riešenia pre zjednotenú komunikáciu nielen poradenskými ale aj dodávateľskými , servisnými a inštalačnymi službami za účelom optimálnych riešení podľa
zadania a reálnych možnosti klientov.
Servisná - záručná a následne aj pozáručná činnosť v mieste sídla spoločnosti je tiež významným prínosom ku kvalite dodávaných služieb.

Medzi naše hlavné činnosti patrí dodávka a montáž nasledovných produktov :

VoIP komunikačné systémy a servery
ISDN digitálne telefónne ústredne
Analógové telefónne ústredne
Telefónne prístroje ( VoIP,Dect, Analóg ,... )
IP produkty ako IP telefónne ústredne a prístroje, IP kamery, IP GSM brány ,IP dverné hlásky
Kamerové a zabezpečovacie systémy
Videokonferencie - od dodávky tovaru až po inštaláciu
Dorozumievacie a signalizačné systémy Pacient-Sestra
Multifunkčné zariadenia, faxy, kopírovacie stroje, tlačiarne
GSM brány a GSM spínacie zariadenia
Univerzálne dverné hlásky pripojiteľne k PBX
Dochádzkové systémy
Vyvolávacie systémy
Rozhlasové ústredne a ozvučenie
Zobrazovacia technika, LCD projektory, LCD monitory, Panaboardy, Interaktívne prezentačné a školské tabule
Klimatizácie Panasonic
Audio - video technika značky Panasonic
Domové telefóny a videotelefóny
Dodávka, montáž a servis štruktúrovanej kabeláže a slaboprúdových rozvodov
Dodávka, montáž a servis kabeláže do 1000V
Montáž a inštalácia komunikačných zariadení
Záručný a pozáručný servis

V oblasti komunikačných systémov má spoločnosť Mikrohuko, spol. s r.o. zrealizovaných od roku 1992 cca 700 dodávok vrátane inštalácií , pričom prevažnú väčšinu aj servisuje.